De standaarden IFRS, US GAAP en Dutch GAAP

Soms is een vennootschap vrij in de keuze welke set regelgeving zij bij het opstellen van de openbare jaarrekening toepast. Vaak is dat echter niet het geval. In de Europese Unie gevestigde beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om een jaarrekening conform de IFRS uit te brengen. Als de aandelen van deze vennootschap ook in de Verenigde Staten op de beurs verhandelbaar zijn, zal er ook een jaarrekening conform de US GAAP moeten worden uitgebracht.

Dutch GAAP, oftewel de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), worden toegepast in het Midden- en Klein Bedrijf en vaak ook in grote familiebedrijven. Dutch GAAP is daarmee in Nederland veruit de meest toegepaste standaard voor jaarrekeningen.

De verschillen tussen IFRS, US GAAP en Dutch GAAP kunnen groot zijn.

Niet alleen wat betreft de verplichte toelichtingen, maar ook in de uitkomsten van winsten en/of vermogens. Daarnaast is de regelgeving steeds aan veranderingen onderhevig. Het is dus belangrijk om constant op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. iFors is specialist in IFRS, US GAAP en Dutch GAAP en blijft door continue scholing actueel in haar kennis.

De nieuwe IFRS 16 

Leases

Vanaf de jaarrekening 2019 geldt voor organisaties de verplichte toepassing van de nieuwe IFRS 16 leases. In het kort: in principe moeten alle gehuurde objecten op de balans worden opgenomen met daarbij aan de creditzijde van de balans de hiermee verband houdende betalingsverplichtingen.

Een gevolg van de nieuwe IFRS 16 leases kan bijvoorbeeld zijn dat leaseauto’s, gehuurde kantoren en geleasde machines op de balans moeten worden geactiveerd. Servicecontracten mogen daarentegen niet op de balans komen.

 

Omdat veel bestaande contracten bestaan uit een deel objecthuur en een deel service- overeenkomst (zonder onderscheid in prijs) vergt dit veel uitzoekwerk. 

Daarbij komt nog dat de schuld die verband houdt met het recht om bijvoorbeeld een kantoor te huren, tegen “fair value” gewaardeerd moet worden. Er moet dus ook nog verdisconteerd worden. Ook dat is een specialitische aangelegenheid die vraagt om speciale know-how. Kortom: de toepassing van IFRS 16 in de jaarrekening 2019 vergt specifieke expertise en behoorlijk wat manuren, die niet makkelijk voorhanden zijn in de markt. iFors kan hierbij helpen.

Wanneer kiezen voor de diensten van iFors

In onderstaande situaties is iFors de juiste partner voor u:

 • U bent als MKB-ondernemer benaderd door een buitenlandse investeerder en u wilt uw Nederlandse jaarrekening vertaald hebben in verslaglegging conform IFRS of US GAAP.
   

 • U rapporteert zelf conform Nederlandse Richtlijnen en heeft een IFRS of US GAAP opgestelde jaarrekening ontvangen van een leverancier, klant of overname- kandidaat. U wilt de uitkomsten van deze jaarrekening kunnen interpreteren naar Nederlandse maatstaven.

 • U heeft een overname gedaan en moet voor de eerste consolidatie de koopprijs opsplitsen op balanspostniveau.​

 • U heeft een dispuut met uw accountant over de juiste toepassing van IFRS en bent op zoek naar een onafhankelijk advies.

 • Uw onderneming heeft te maken met de implementatie van IFRS 16.
   

 • Uw medewerkers op de afdeling consolidatie en rapportage hebben behoefte aan een onafhankelijke deskundige om interpretaties en/of standpunten te toetsen.
   

 • U heeft tijdelijk behoefte aan extra mankracht bij het opstellen van de IFRS- jaarrekening en/of bij het consolidatieproces.
   

 • U bent accountant van een onderneming met een IFRS- vraagstuk en u heeft zelf niet de tijd, deskundigheid en/of onafhankelijkheid om uw klant te helpen. Uw klant hoeft geen andere accountant te zoeken als u met iFors de deskundigheid tijdelijk in huis haalt.

iFors werkt tegen een uurtarief dat afhankelijk van de omvang en aard van de opdracht bepaald wordt. Voor een vrijblijvende offerte of een kennismakingsgesprek kunt u bellen met 06-53730581 of (bij voorkeur) gebruik maken van het contactformulier op de website.

 

Geeft u in het contactformulier zo duidelijk mogelijk aan wie u vertegenwoordigt, waar behoefte aan is en wanneer u geholpen wilt worden. Uw informatie zal uiteraard in vertrouwen worden behandeld.

iFors  Financial Reporting Consultants  I  Valkenswaard, The Netherlands  I  mail@ifors.nl

 • Linkedin Peter Bartels